Σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Αποφοίτων ΜΣΠΣ και τις Εκλογές ΔΣ

Η Γενική Τακτική Συνέλευση του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015, θα λάβει χώρα στο Κτίριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα (Βουλγαροκτόνου 30, 11472 Αθήνα).

Η διάρκεια της Συνέλευσης θα είναι αυστηρά 2 ώρες, ξεκινώντας στις 12:00μμ και κλείνοντας στις 14:00μμ.

Η παραμονή μας στο κτίριο μετά το πέρας της Συνελεύσεως είναι αδύνατη.
Για το λόγο αυτό, η διαδικασία ψηφοφορίας με φυσική παρουσία περιορίζεται στο δύωρο αυτό διάστημα.
Η δυνατότητα ψήφου μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (dpsdgraduated@aegean.gr) και του Skype (dpsdgraduated) θα είναι δυνατή ολόκληρη την ημέρα έως τη δύση του ηλίου.

Παρακαλείσθε κατά την είσοδο και έξοδο σας από το κτήριο, να διασφαλίζετε την ακεραιότητα του οικήματος και των αντικειμένων μέσα σε αυτό. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Συνελεύσεως η πόρτα εισόδου του κτιρίου θα παραμένει κλειδωμένη.

Σε περίπτωση αδυναμίας εισόδου παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την:
Καραγιαννίδη Χριστίνα    6934736130

Με εκτίμηση,
Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *